Dofinansowania

Informacje Ogólne o Projekcie

Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
Nr Naboru POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20
Rodzaj projektu Nadzwyczajny
Tytuł projektuDotacja na kapitał obrotowy dla Wójcik Spółka Jawna
  
Krótki opis projektuProjekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutekepidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
Okres realizacji projektu <od> 01/07/2020
Okres realizacji projektu <do> 30/09/2020
Wartość dofinansowania206 660,16 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 16/100)