“Opracowanie technologii produkcji funkcjonalnych wyrobów ciastkarskich o podwyższonej wartości odżywczej”

“Postępowanie zakończone, wykonawca wyłoniony, szczegóły w załączniku”
Cukiernia WÓJCIK Spółka Jawna zaprasza jednostki naukowe do składania ofert na realizację projektu:
“Opracowanie technologii produkcji funkcjonalnych wyrobów ciastkarskich o podwyższonej wartości odżywczej”

Załączniki:
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 Deklaracja o zachowaniu poufności

Informacja o wyborze dostawcy

Zawiadomienie o wyniku postępowania 01_UE-BON_2018