WÓJCIK Spółka Jawna zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia nr 01/01/2022 z dnia 13.01.2022:Wykonanie prac adaptacyjnych (robót budowlanych) w celu uruchomienia chłodni i mroźni

WÓJCIK Spółka Jawna zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia nr 01/01/2022 z dnia 13.01.2022:Wykonanie prac adaptacyjnych (robót budowlanych) w celu uruchomienia chłodni i mroźni

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 01_01_2022 – Roboty budowlane adaptacja – wykonanie chłodni i mroźni
Załącznik nr 1 do ZO 01_01_2022 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do ZO 01_01_2022 – Formularz oferty
Załącznik nr 3 do ZO 01_01_2022 – Projekt umowy na roboty budowlane v1_0