„Opracowanie receptury i procesu produkcji wyrobów ciastkarskich z odroczonym terminem wypieku”

Cukiernia WÓJCIK Spółka Jawna zaprasza jednostki naukowe do składania ofert na realizację usługi badawczej w ramach projektu „Opracowanie receptury i procesu produkcji wyrobów ciastkarskich z odroczonym terminem wypieku””

W załączaniu:
Zal 1 Formularz oferty Wojcik Spj
Zapytanie ofertowe Wojcik Spj 14052018
Sprostowanie Zapytania ofertowego z dnia 14052018
Zapytanie ofertowe 01_UE-BON_2018 Wojcik Spj 14052018 tekst jednolity po sprostowaniu
Zawiadomienie o wyniku postępowania 01_UE-BON_2018